اخبار

۱۳۹۶-۰۶-۱۹

دیدار دکتر خوشقلب از کمپوس کانادای دانشگاه نامز و دریافت مدرک دکترای حرفه ایی فیزیوتراپی DPT از دکتر پورگل ریاست دانشگاه photo_۲۰۱۷-۰۹-۰۹_۱۱-۲۲-۵۳

۱۳۹۶-۰۶-۱۰

Campus Based tDPT Education in India دانشجوی ترانزیشنال DPT حضوری دانشگاه نامز شعبه هندوستان 21277668_1580816765315118_1809178175_o  

۱۳۹۶-۰۴-۰۲

photo_2017-06-02_01-38-08

۱۳۹۶-۰۳-۲۸

DR. ALI IRANI ,INDIAN ASSOCIATION OF PHYSIOTHERAPISTS, PRESIDENT IAP DR.SHOKOUHI photo_۲۰۱۷-۰۶-۰۶_۰۱-۲۹-۱۲