دیدار دکتر خوشقلب با دکتر پورگل ریاست دانشگاه و بازدید از کمپوس کانادای دانشگاه نامز

۱۳۹۶-۰۶-۱۹

دیدار دکتر خوشقلب از کمپوس کانادای دانشگاه نامز و دریافت مدرک دکترای حرفه ایی فیزیوتراپی DPT از دکتر پورگل ریاست دانشگاه photo_۲۰۱۷-۰۹-۰۹_۱۱-۲۲-۵۳

۱۳۹۶-۰۶-۱۰

Campus Based tDPT Education in India دانشجوی ترانزیشنال DPT حضوری دانشگاه نامز شعبه هندوستان 21277668_1580816765315118_1809178175_o  

۱۳۹۶-۰۳-۲۱

Dr. Ali Irani ,President IAP ,Indian Association Of Physiotherapists photo_۲۰۱۷-۰۶-۰۸_۱۰-۱۸-۳۶

۱۳۹۶-۰۳-۲۱

Dr. Ali Irani ,Indian Association Of Physiotherapists, President IAP photo_۲۰۱۷-۰۶-۰۵_۰۰-۲۹-۳۴

۱۳۹۶-۰۳-۱۴

تقدیر از یک اسطوره : اهدای تندیس افتخار یک عمر تلاش حرفه ایی توسط پروفسورعلی ایرانی “ریاست انجمن فیزیوتراپی هندوستان” به پروفسور هاشمی ” پدر فیزیوتراپی ایران” در حضور بزرگان پزشکی کشور IMG_0113