کسب اطلاعات بیشتر و ثبت نام

جهت کسب اطلاعات بیشتر و ثبت نام با شماره و ایمیل زیر تماس حاصل فرمایید:

دکتر حمید روحانی: 09361273120

h.rohani.pt@gmail.com