همه فیزیوتراپیست ها می توانند یک ساله دکترای استوپاتی از دانشگاه نامز دریافت نمایند

۱۳۹۵-۱۱-۲۵

همه فیزیوتراپیست ها می توانند یک ساله
دکترای استوپاتی از دانشگاه نامز دریافت نمایند
جهت ثبت نام و آگاهی از شرایط پیامی را به تلفن زیر تلگرام بفرمایید :
09361273120

photo_2017-02-13_19-49-03

ارسال نظر