فرم های ثبت نام

جهت ثبت نام در دانشگاه ابتدا فرم‌های تعهدنامه و ثبت نام را از طریق دکمه‌های زیر دانلود کنید

تعهد نامه

فرم ثبت نام

لطفا فرم‌های ثبت نام را با دقت پر نمایید و سپس آن را به ایمیل زیر ارسال کنید، در صورتی که هرگونه سوالی درباره فرم و نحوه پر کردن آن دارید با ایمیل زیر تماس حاصل نمائید.

آدرس ایمیل دکتر روحانی:

h.rohani.pt@gmail.com