دیدار دکتر دقیقی با دکتر پورگل ریاست دانشگاه نامز و بازدید ایشان از کمپوس دانشگاه نامز در شهر تورنتوی کانادا

۱۳۹۶-۰۶-۱۷

photo_۲۰۱۷-۰۹-۰۷_۱۰-۰۰-۴۳

ارسال نظر