دیدار دکتر خوشقلب با دکتر پورگل ریاست دانشگاه و بازدید از کمپوس کانادای دانشگاه نامز

۱۳۹۶-۰۶-۱۹

دیدار دکتر خوشقلب از کمپوس کانادای دانشگاه نامز و دریافت مدرک دکترای حرفه ایی فیزیوتراپی DPT از دکتر پورگل ریاست دانشگاه

photo_۲۰۱۷-۰۹-۰۹_۱۱-۲۲-۵۳

ارسال نظر