درباره دوره‌های عملی دانشگاه


بغیر از دوره های عملی در تهران , دوره های عملی دانشگاه ملی علوم پزشکی اسپانیا در سال ۲ بار در کمپوس دانشگاه در شهر مادرید اسپانیا و کمپوس دیگر دانشگاه در شهر تورنتو کانادا برگزار می شود.tehran (21)
tehran (16)tehran (25)tehran (23)tehran (24)tehran (27)tehran (26)gallery-18