بورس تحصیلی

دانشگاه ملی علوم پزشکی اسپانیا مانند تمامی دانشگاه های معتبر دنیا در سال تعداد معدودی بورس یا اوارد بنا بر صلاحدید بصورت کامل یا درصدی از بورس تحصیلی در اختیار دانشجویان قرار میدهد.

جهت استفاده و دانستن شرایط بورس های سالیانه دانشجویی با دانشگاه از طریق آدرس ایمیل زیر مکاتبه نمایید:

Admissions@NUMSS.com