برنامه روزانه کلاس‌های آنلاین

همکاران ارجمند بعد از ثبت نام عضو گروه تلگرام دانشجویی دانشگاه ملی علوم پزشکی اسپانیا (نامز) خواهند شد و دروس در این فضا با کمک تمامی دانشجویان مورد بحث و بررسی قرار میگیرد. ترجمه های دانشجویی و امتحانات میان ترم هم در همین فضا گرفته میشود.