انجمن دانش آموختگان نامز

انجمن دانش آموختگان دکترای حرفه ای فیزیوتراپی DPT  دانشگاه ملی علوم پزشکی اسپانیا

با فارغ التحصیل شدن اولین گروه آن در اسفند ماه 1394 در حال شکل گیری است .

بزودی و با ایجاد ساز و کارهای لازم اخبار آن به اطلاع همکاران ارجمند خواهد رسید.

اسامی فارغ التحصیلان دکترای حرفه ای فیزیوتراپی DPT  نامز :

1- استاد دکتر فرشاد اخوتیان 

2- استاد دکتر هاشم بازرگانی 

3- استاد دکتر علیرضا احسنی

4- دکتر غلامرضا دقیقی

5-دکتر مجید میرزا حیدری

6- دکتر حسین حامدی

7- دکتر سهیل ایرای

8- دکتر حمید رضا جلالی

9- دکتر رحیم حمیدی

10- دکتر سید احمد محبی 

11-دکتر هومان الهی 

12 – دکتر حسین ثانی زاده

13- دکتر انوشیروان محمدی

14- عبد الله طیبی

15 – دکتر کامبیزنیسی

16 – دکتر مهدی شیروی

17- دکتر محمود رشتخواری

18- دکتر محمد مشرقی

19- دکتر خسرو فروزانی

20- دکتر فریدون امیری

21- دکتر ودیعه موثقی

22-دکتر عبدالحسین زند

23- خان دکتر پروین انتشاریون

24- دکتر سید علی علوی

25- دکتر کامران اطهاری

26- دکتر محمد رسولی

27- دکتر مجید داستانی

28- دکتر پرهام پارسا نژاد

29- دکتر حمید رضا اشراقی

30- دکتر سعید عباسی

31- دکتر مجتبی فرجی

32- دکتر محمد محمد نیا

33- استاد دکتر همایون ستوده

34- دکتر مجتبی رسولی

35- دکتر اسکندری

36- دکتر محمد نوروزی

37- دکتر علی اکبر صنعتی

38- خانم دکتر سحر اسدی

39- دکتر عبدالجلیل سیاحی

40- دکتر حسن پریدار