اطلاعیه ثبت نام

اطلاعیه ثبت نام در دانشگاه نامز:

اساتید PHD فیزیوتراپی میتوانند ضمن تحصیل آنلاین در دانشگاه ملی علوم پزشکی اسپانیا فقط در یک ترم ۶ ماهه و گذراندن دروس خاصی که برای این عزیزان طراحی شده به مدرک DPT نایل شوند. لازم به ذکر است دانشگاه NUMSS از سپتامبر ۲۰۱۶ در کمپوس کانادای این دانشگاه بصورت حضوری دانشجوی DPT میپذیرد.