تلفن دکتر روحانی جهت ثبت نام و کسب اطلاعات بیشتر: ۰۹۳۶۱۲۷۳۱۲۰

آخرین اخبار دانشگاه
۱۳۹۶-۰۶-۱۹

دیدار دکتر خوشقلب از کمپوس کانادای دانشگاه نامز و دریافت مدرک دکترای حرفه ایی فیزیوتراپی D

۱۳۹۶-۰۶-۱۰

Campus Based tDPT Education in India دانشجوی ترانزیشنال DPT حضوری دانشگاه نامز شعبه هندوست

۱۳۹۶-۰۳-۲۱

Dr. Ali Irani ,President IAP ,Indian Association Of Physiotherapists