تلفن دکتر روحانی جهت ثبت نام و کسب اطلاعات بیشتر: ۰۹۳۶۱۲۷۳۱۲۰

آخرین اخبار دانشگاه
۱۳۹۶-۰۳-۲۱

Dr. Ali Irani ,President IAP ,Indian Association Of Physiotherapists

۱۳۹۶-۰۳-۲۱

Dr. Ali Irani ,Indian Association Of Physiotherapists, President IAP

۱۳۹۶-۰۳-۱۴

تقدیر از یک اسطوره : اهدای تندیس افتخار یک عمر تلاش حرفه ایی توسط پروفسورعلی ایرانی “ریاست